Over Health-RI (Nederlandse samenvatting)

Iedereen wil graag gezond oud worden. Toch worden we allemaal wel een keer ziek. Dan willen we een optimale behandeling. Als we op basis van biologische factoren het ziekteverloop en de reactie op een behandeling kunnen voorspellen, dan kan iedere persoon een behandeling op maat ontvangen. Dat noemen we personalized medicine. Op dezelfde manier kunnen we gezondheid bevorderen en ziekte voorkomen: personalized health.

Om personalized medicine & health mogelijk te maken, volgen wetenschappers grote groepen patiënten en gezonde burgers voor langere tijd. Ze onderzoeken hoe individuele biologische verschillen onze gezondheid beïnvloeden. Ruim één miljoen mensen hebben inmiddels biomaterialen en gezondheidsdata beschikbaar gesteld voor dergelijk onderzoek. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar het verband tussen genetische eigenschappen en de kans dat een bepaalde chemotherapie aanslaat. Of naar de kans om bijvoorbeeld diabetes te krijgen en hoe dat te voorkomen.

Om dit soort verbanden goed in kaart te brengen zijn er gegevens van véél burgers en hoogwaardige technologie uit verschillende onderzoeksdisciplines nodig. In Nederland worden deze onderzoeken los van elkaar uitgevoerd en dat is niet effectief.

Om beter samen te werken en onderzoeksgegevens te combineren, is een nieuwe generatie onderzoeksinfrastructuur nodig. Daarom is het Health-RI-initiatief ontwikkeld door een aantal Nederlandse onderzoeksorganisaties. Health-RI staat voor ‘Health Research Infrastructure’. Het biedt een duidelijke visie en roadmap om te komen tot één verbindende nationale infrastructuur voor personalized medicine & health research.

Health-RI organiseert deze infrastructuur en geeft een praktische invulling aan het ‘Open Science’ beleid in Nederland door kennis, apparatuur en onderzoeksgegevens optimaal toegankelijk te maken voor onderzoek. Een actieve rol van óns als burgers is een essentieel uitgangspunt. Dit vergt veilige en gebruikersvriendelijke technologie, waarmee we zelfstandig aan onderzoek kunnen deelnemen met de zekerheid dat onze privacy is gewaarborgd.

Met de ontwikkeling van deze onderzoeksinfrastructuur heeft Nederland alles om wereldwijd een prominente rol te spelen in personalized medicine & health-onderzoek. Hoogstaand wetenschappelijk onderzoek, hoogwaardige biobanken en onderzoeksfaciliteiten, een succesvolle data- en ICT-infrastructuur, een goede samenwerkingscultuur en een hoge organisatiegraad maken ons land uniek.

Health-RI is nu al een belangrijke stip op de horizon voor veel organisaties in Nederland. Om daadwerkelijk te komen tot succes, moeten we nu gezamenlijk verder investeren en de krachten bundelen, van bedrijfsleven tot overheid en van burger tot academie. Alleen zo kunnen we duurzame en betaalbare personalized medicine & health realiseren. Met als resultaat gezondheidswinst voor iedereen, een prominente rol voor ons land in kennisontwikkeling, innovatie en wetenschappelijk onderzoek en een actieve Nederlandse betrokkenheid in Europese initiatieven.